Иван Банчев се справя много добре и прави много хубави снимки…!!! :)